1 กุมภาพันธ์ 2562 กทม.ปรับแผนบินโดรนตัดวงจรกำเนิดฝุ่นพิษ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_309275/

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (ผอ.สปภ.) ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ชมรมโดรนเพื่อการเกษตรจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำโดรนเพื่อการเกษตรจำนวน 5 ลำ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 3 คัน และรถ LUF เปิดปฏิบัติการฉีดละอองน้ำแก้ปัญหามลพิษต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยสืบเนื่องจากการเปิดปฏิบัติการโดรนลดฝุ่นละอองวานนี้ 6 จุดทั่วกรุงเทพฯ เมื่อทำการสรุปแล้วเห็นว่าได้ผล สามารถลดฝุ่นละอองได้ และได้มีการประชุมปรับแผนให้เหมาะสมและได้ผลมากขึ้น โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดปฏิบัติการใน 3 ระดับ โดยเริ่มต้นที่การบินโดรนโปรยละอองน้ำในระดับความสูงตั้งแต่ 50-100 เมตร เพื่อดักจำฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากนั้นจะนำรถบรรทุกน้ำฉีดในระดับความสูงที่ 30 เมตร และรถ LUF ฉีดที่ระดับ 30-50 เมตร โดยส่วนที่จะเน้นการดักจับฝุ่นละออง PM10 ที่จะลอยต่ำและมีขนาดใหญ่กว่า PM2.5 เมื่อฝุ่นละอองต่างตกลงสู่ระดับพื้นราบ หากโดนความร้อนก็จะระเหยลอยฟุ้งกลับไปอีก จึงนำมาซึ่งปฏิบัติการในระดับที่ 3 โดยจะให้เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำทำความสะอาด ชะล้างพื้นผิวทันที เพื่อตัดวงจรการเกิดฝุ่น ขณะเดียวกันผู้อำนวยการ สปภ. กล่าวอีกว่าในปฏิบัติการครั้งนี้เชื่อว่าจะทำได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปฏิบัติตามคำแนะนำของนักวิชาการในการนำโดรนขึ้นบินโปรยน้ำในระดับ 40-50 เมตร ซึ่งละอองน้ำจะมีขนาดเล็กมาก อย่างไรก็ตาม โดรนเพื่อการเกษตรมีรัศมีโปรยละอองน้ำได้ประมาณ 4 ไร่ จึงไม่อาจครอบคลุมพื้นที่ได้มาก แต่ได้ประสานโรงเรียนการบินกรุงเทพมหานคร เพื่อขอสนับสนุนเครื่องบินเล็ก ช่วยในการโปรยน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศซึ่งในวันที่ 2 ก.พ. นี้ จะสามารถเริ่มปฏิบัติการได้ เชื่อว่าจะลดฝุ่นละอองได้ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณกว้าง นอกจากนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองจะอยู่อีกนานแค่ไหนไม่สามารถบอกได้ แต่ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่สามารถกำจัดฝุ่นละอองในอากาศได้หมด แต่เชื่อว่าจะช่วยลดปริมาณของฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่ง สำหรับปฏิบัติการในวันนี้(1 ก.พ.62) จะดำเนินการทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1. เวลา 08.00 น. ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จุดที่ 2. เวลา 10.00 น. ณ สวนสันติภาพ ดินแดง จุดที่ 3. เวลา 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนสวนพลู เขตสาทร จุดที่ 4 เวลา 14.00 น. ที่วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี และจุดที่ 5. เวลา 16.00 น. ที่อนุสาวรีย์รัชการที่ 1 สะพานพุทธ เขตพระนคร ทั้งนี้ ได้ฝากถึงประชาชนสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่ทั้ง 5 จุด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก้ประชาชนบริเวณโดยรอบ และผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา